meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dotnet2010:grp3:start [2010/01/29 11:10]
japskua
dotnet2010:grp3:start [2010/02/11 10:01] (current)
japskua
Line 1: Line 1:
- +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_brochure.pdf|}} 
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}
 ====== MALT ====== ====== MALT ======
  
 +**TEAM**
  
 +  * Janne Parkkila 0303159
 +  * Andrey Maglyas 0361836
 +  * Johannes Tattari 0293188
 +  * Rostislav Malevich 0312328 ​
  
  
  
 +===== GOAL =====
 +
 +  * To aid hearing impaired people to use their first language.
 +  * Solution: MALT Language Translator.
 +  * MALT is powered by our own PUHE engine.
 +  * Develop ​ a global partnership for development.
  
  
 === Idea === === Idea ===
-- There are approximately 5 000 people whose maternal language is Finnish sign language. ​ 
  
-In addition, about 9 000 people (hearing impaired, friends of deaf people, etc.) in Finland use Finnish sign language . +  * There are approximately 5 000 people whose maternal language is Finnish sign language. 
- +  * In addition, about 9 000 people (hearing impaired, friends of deaf people, etc.) in Finland use Finnish sign language . 
-There are over 36 million people in the world, who use sign language in their everyday lives.  +  ​* ​There are over 36 million people in the world, who use sign language in their everyday lives. 
- +  ​* ​For every 1000 people there are 12 children that are deaf or mute.
-For every 1000 people there are 12 children that are deaf or mute.+
  
  
 === Problems === === Problems ===
  
-Deaf and hard of hearing people often feel left out of the conversation or they are actually ignored by other people.+  * Deaf and hard of hearing people often feel left out of the conversation or they are actually ignored by other people
 +  * “Lip-reading is not easy!” 
 +  * Deaf people want to be treated the same as other people, with equal rights and respect. 
 +  * Interpretation is error prone after 15 minutes.
  
-- “Lip-reading is not easy!” 
  
-- Deaf people want to be treated the same as other people, with equal rights and respect. 
  
-- Interpretation is error prone after 15 minutes. 
  
-==== Our Goal ====+===== WHAT IS MALT =====
  
-- To aid hearing impaired people to use their first language. 
- 
-- Solution: MALT Language Translator. 
- 
-- MALT is powered by our own PUHE engine. 
- 
-- Develop ​ a global partnership for development. 
- 
-==== WHAT IS MALT ==== 
  
 MALT is a software, powered by innovative natural language processing engine, PUHE. MALT is a software, powered by innovative natural language processing engine, PUHE.
Line 50: Line 50:
   * SIGN   to SPEECH   * SIGN   to SPEECH
 {{:​dotnet2010:​grp3:​puhe.jpg|}} {{:​dotnet2010:​grp3:​puhe.jpg|}}
 +
 +
 +
 +
 +====== FEATURES ======
 +
 +**Translations (PUHE)**
 +
 +  * Speech to sign language
 +
 +  * Sign language to speech
 +
 +
 +**Social dictionary (PUHEpedia)**
 +
 +  *  Users can add new words (signs) via webcam in different sign languages
 +
 +**Education (PUHE@edu)**
 +
 +  * Learning
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Technologies ====
 +
 +  * //MS SQL Server 2008 SP1//
 +
 +  * //Visual Studio 2010 Beta 2//
 +
 +  * //​Silverlight 4 Beta//
 +
 +  * //MS Speech SDK 5.1//
 +
 +  * //MS .NET RIA Services//
 +
 +  * //.NET Framework 4 Beta//
 +
 +  * //​Expression Blend Preview for .NET 4//
 +
  
  
Line 60: Line 101:
 Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]] Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]]
  
-Team members: +
-  * Parkkila Janne +
-  * Maglyas Andrey +
-  * Johannes Tattari +
-  * Rostislav Malevich+
  
  
Line 70: Line 107:
  
 {{:​dotnet2010:​grp3:​MALT.pdf|}} {{:​dotnet2010:​grp3:​MALT.pdf|}}
 +
 +
 == LINKS == == LINKS ==
  
 [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm
  
-[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx+[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}