meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dotnet2010:grp3:start [2010/01/29 11:22]
japskua
dotnet2010:grp3:start [2010/02/11 10:01] (current)
japskua
Line 1: Line 1:
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_brochure.pdf|}}
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}
 +====== MALT ======
  
 +**TEAM**
  
-====== MALT ======+  * Janne Parkkila 0303159 
 +  * Andrey Maglyas 0361836 
 +  * Johannes Tattari 0293188 
 +  * Rostislav Malevich 0312328 ​
  
  
Line 27: Line 34:
   * Deaf people want to be treated the same as other people, with equal rights and respect.   * Deaf people want to be treated the same as other people, with equal rights and respect.
   * Interpretation is error prone after 15 minutes.   * Interpretation is error prone after 15 minutes.
 +
 +
 +
  
 ===== WHAT IS MALT ===== ===== WHAT IS MALT =====
Line 40: Line 50:
   * SIGN   to SPEECH   * SIGN   to SPEECH
 {{:​dotnet2010:​grp3:​puhe.jpg|}} {{:​dotnet2010:​grp3:​puhe.jpg|}}
 +
 +
  
  
Line 58: Line 70:
  
   * Learning   * Learning
 +
 +
  
  
Line 76: Line 90:
  
   * //​Expression Blend Preview for .NET 4//   * //​Expression Blend Preview for .NET 4//
 +
 +
 +
  
  
Line 84: Line 101:
 Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]] Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]]
  
-Team members: +
-  * Parkkila Janne +
-  * Maglyas Andrey +
-  * Johannes Tattari +
-  * Rostislav Malevich+
  
  
Line 94: Line 107:
  
 {{:​dotnet2010:​grp3:​MALT.pdf|}} {{:​dotnet2010:​grp3:​MALT.pdf|}}
 +
 +
 == LINKS == == LINKS ==
  
 [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm
  
-[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx+[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}