meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


MALT

MICROSOFT ASSOCIATED LANGUAGE TRANSLATOR

“Kuuroihin on kautta aikain kohdistunut paljon ennakkoluuloja. Historian mukaan oli tavallista yhdistää kuurous mykkyyteen. Edelleen pääteltiin, ettei puhumaan kykenemätön pysty ajattelemaan. Näin ollen kuuromykät eivät siis olleet vastuussa teoistaan. Heidän paikkansa oli jopa orjuudessa, koska he tarvitsivat kaikessa vartijaa. Keskiaikainen kirkko oli mukana kuurojen alistamisessa. Kirkon mukaan kuurot eivät saavuttaneet kuolemattomuutta, koska kuuroilta katsottiin puuttuvan sekä sielu että päättelykyky. Kuuroutta pidettiin Jumalan kirouksena.” http://www.viivi.fi/kuurojenkulttuuri/kuurojenhistoria_index.htm

Idea

- There are approximately 5 000 people whose maternal language is Finnish sign language.

- In addition, about 9 000 people (hearing impaired, friends of deaf people, etc.) in Finland use finnish sign language

- There are over 36 million people in the world, who use sign language in their everyday lives.

- In 1000 people there are 12 child (under 18 years) that is deaf or mute.

WHAT IS MALT

MALT is software, powered by innovative natural language processing PUHE engine. MALT is made to support plug-ins to extend it's functionalities.

Important to notice

Simultaanitulkkaus

Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa, esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. | Link

Team members:

  • Parkkila Janne
  • Maglyas Andrey
  • Johannes Tattari
  • Rostislav Malevich

codecamp.ppt