meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dotnet2010:grp3:start [2010/01/28 14:13]
a0312328
dotnet2010:grp3:start [2010/02/11 10:01] (current)
japskua
Line 1: Line 1:
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_brochure.pdf|}}
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}
 +====== MALT ======
  
 +**TEAM**
  
-====== MALT ====== +  * Janne Parkkila 0303159 
-MICROSOFT ASSOCIATED LANGUAGE TRANSLATOR+  * Andrey Maglyas 0361836 
 +  * Johannes Tattari 0293188 
 +  * Rostislav Malevich 0312328 ​
  
  
  
 +===== GOAL =====
 +
 +  * To aid hearing impaired people to use their first language.
 +  * Solution: MALT Language Translator.
 +  * MALT is powered by our own PUHE engine.
 +  * Develop ​ a global partnership for development.
  
-"​Kuuroihin on kautta aikain kohdistunut paljon ennakkoluuloja. Historian mukaan oli tavallista yhdistää kuurous mykkyyteen. Edelleen pääteltiin,​ ettei puhumaan kykenemätön pysty ajattelemaan. Näin ollen kuuromykät eivät siis olleet vastuussa teoistaan. Heidän paikkansa oli jopa orjuudessa, koska he tarvitsivat kaikessa vartijaa. Keskiaikainen kirkko oli mukana kuurojen alistamisessa. Kirkon mukaan kuurot eivät saavuttaneet kuolemattomuutta,​ koska kuuroilta katsottiin puuttuvan sekä sielu että päättelykyky. Kuuroutta pidettiin Jumalan kirouksena."​ [[http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm]] 
  
 === Idea === === Idea ===
  
-There are approximately 5 000 people whose maternal language is Finnish sign language.+  * There are approximately 5 000 people whose maternal language is Finnish sign language
 +  * In addition, about 9 000 people (hearing impaired, friends of deaf people, etc.) in Finland use Finnish sign language . 
 +  * There are over 36 million people in the world, who use sign language in their everyday lives. 
 +  * For every 1000 people there are 12 children that are deaf or mute.
  
-- In addition, about 9 000 people (hearing impaired, friends of deaf people, etc.) in Finland use finnish sign language 
  
-- There are over 36 million ​people ​in the worldwho use sign language in their everyday lives+=== Problems === 
 + 
 +  * Deaf and hard of hearing people often feel left out of the conversation or they are actually ignored by other people
 +  * “Lip-reading is not easy!” 
 +  * Deaf people want to be treated ​the same as other peoplewith equal rights and respect. 
 +  * Interpretation is error prone after 15 minutes. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== WHAT IS MALT ===== 
 + 
 + 
 +MALT is a software, powered by innovative natural language processing engine, PUHE. 
 + 
 +MALT is made to support plug-ins to extend its functionality. 
 + 
 +PUHE engine is a tool to process natural language. It handles translation from sign language ​to speech and vice versa. 
 +PUHE is implemented as a circle, which inner parts are divided into 2 logical packages: 
 +  * SPEECH to SIGN 
 +  * SIGN   to SPEECH 
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​puhe.jpg|}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====== FEATURES ====== 
 + 
 +**Translations (PUHE)** 
 + 
 +  * Speech to sign language 
 + 
 +  * Sign language to speech 
 + 
 + 
 +**Social dictionary (PUHEpedia)** 
 + 
 +  *  Users can add new words (signs) via webcam ​in different sign languages 
 + 
 +**Education (PUHE@edu)** 
 + 
 +  * Learning 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Technologies ==== 
 + 
 +  * //MS SQL Server 2008 SP1// 
 + 
 +  * //Visual Studio 2010 Beta 2// 
 + 
 +  * //​Silverlight 4 Beta// 
 + 
 +  * //MS Speech SDK 5.1// 
 + 
 +  * //MS .NET RIA Services//​ 
 + 
 +  * //.NET Framework 4 Beta// 
 + 
 +  * //​Expression Blend Preview for .NET 4// 
  
-- In 1000 people there are 12 child (under 18 years) that is deaf or mute. 
  
-==== WHAT IS MALT ==== 
  
-MALT is software, powered by innovative natural language processing PUHE engine. 
-MALT is made to support plug-ins to extend it's functionalities. 
  
 ==== Important to notice ==== ==== Important to notice ====
Line 30: Line 101:
 Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]] Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa,​ esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän. [[http://​www.opiskelutulkki.fi/​opiskelutulkkaus/​termit-tutuksi/​ || Link]]
  
-Team members: +
-  * Parkkila Janne +
-  * Maglyas Andrey +
-  * Johannes Tattari +
-  * Rostislav Malevich+
  
  
 {{:​dotnet2010:​grp3:​codecamp.ppt|}} {{:​dotnet2010:​grp3:​codecamp.ppt|}}
 +
 +{{:​dotnet2010:​grp3:​MALT.pdf|}}
 +
  
 == LINKS == == LINKS ==
Line 43: Line 113:
 [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm [1] http://​www.viivi.fi/​kuurojenkulttuuri/​kuurojenhistoria_index.htm
  
-[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx+[2] http://​www.kl-deaf.fi/​Page/​5edb0fe8-08ca-4554-8993-39444881eaeb.aspx{{:​dotnet2010:​grp3:​malt_description.doc|}}